Home » Spelnyheter » Tydligare förbud om spelreklam

Tydligare förbud om spelreklam

Spelreklamen svämmar över både i tidningar, på tv och på nätet, trots att man satt upp tydliga restriktioner. Därför tar man nu nya krafttag för att motverka den ständigt ökande spelreklamen i svensk media.

Spelreklamen ökar i Sverige och trots både förbud och restriktioner har man under fjolåret fortsatt att se en tydig kurva uppåt i denna aspekt. Men nu är det definitivt fastslaget att detta är något som bryter mot lagen, nu har nämligen Högsta förvaltningsdomstolen lämnat besked i frågan vilket innebär att ett starkare förbud mot spelreklam är på gång på riktigt.

”I väntan på tydlig rättspraxis har det i flera år varit i praktiken fritt fram för svenska mediebolag att sända spelreklam. Många mediebolag har struntat i förbudet och hänvisat till EU-rätten, vilket fått till följd att spelreklamen fullkomligen har flödat fritt i en ständigt ökande utsträckning, även i kanaler som egentligen inte har tillstånd. Detta trots det så kallade främjandeförbudet – en lag som ska stoppa sådan reklam.” Läs mer här hos Svenska Dagbladet.

Som citatet berättar har man under de senaste åren varit relativt slapphänt från statens sida rörande sanktioner till den media som bryter mot förbudet om spelreklam i väntan på rättspraxis. Det är nu dock fastställt att ett förbud ska gälla, för nu har Högsta förvaltningsdomstolen lämnat besked om att tidigare domar i frågan gäller – att det inte är EU:s regler som gäller utan att det är svensk rätt som gör det. Detta betyder att svenska medier i tv, radio och online inte får tillhandahålla spelreklam från spelbolag utan svenskt tillstånd. Dock gäller detta inte för medier som sänder utomland men som visas i Sverige, exempelvis TV3.

Comments are closed.